Image
Therapie en coaching

Therapie en coaching liggen in mijn manier van werken in elkaars verlengde en vullen elkaar aan. Het is de combinatie van empoweren - jou in je kracht zetten - in coaching en kijken wat er vanuit het verleden of onbewuste in de weg ligt en in bewustzijn gebracht mag worden - in therapie, wat maakt dat er heling plaats kan vinden en je de sturing over je leven terugkrijgt.

In therapie

In therapie maak je weer contact met je authentieke zelf (ook wel ziel of kern genoemd). We gaan naar de onbewuste aansturing (een patroon, een overlevingsmechanisme, een beperkende gedachte, trauma) die je in de weg staat om authentiek vanuit jouzelf te leven. Vanuit verschillende werkvormen laten we het onbewuste spreken en leer je in het moment aanwezig zijn met wat er is. Leer je voelen en uiting geven aan wat er leeft. Je levensverhaal in een nieuw perspectief zetten en zien. Grenzen voelen, verkennen en aangeven. Aangeven wat je nodig hebt en je leven op jouw manier inrichten. Je gaat jezelf (weer) zien, waarderen en liefhebben.

Therapie is effectief bij:
  • ADHD / ADD en aandachtstoornissen
  • angst
  • burn-out
  • depressieve gevoelens
  • eetstoornissen
  • verslaving
  • levensmoe zijn
  • hoog gevoeligheid

 

Achtergrond en ontstaan van klachten

Veel van deze klachten ontstaan vanuit een vervreemd of afgesloten raken van (een deel of delen van) jezelf. Vaak doordat het voelen uitgeschakeld wordt door gebeurtenissen in je leven, soms al op hele jonge leeftijd. Of omdat voelen nooit geleerd is. Er ontstaat een verstoord zelfbeeld. Of een zelf dat überhaupt niet meer ervaren wordt. Je trekt je terug en gaat jezelf verdoven met dingen doen, hard werken, drinken, drugs gebruiken of eten. Of het slaat juist de andere kant op en je gaat leven om gezien te worden en je bestaansrecht via de ander en een leven dat naar buiten gericht is te halen. In beide gevallen sta je niet meer (goed) in contact met jezelf waardoor je uiteindelijk het gevoel hebt dat je niet meer weet wie je bent en wat je belangrijk vindt of wat voor zin je leven überhaupt heeft.

Door opnieuw contact te maken met jezelf en de zelfsturing in je leven terug te krijgen, is er heling mogelijk op vele niveaus. Dat wat op zielsniveau hersteld wordt, werkt door op alle andere lagen van zijn, lichamelijk, mentaal en emotioneel.

De weg terug naar liefde

We leven in een wereld waar veel gaande is, waar ieder mens te maken heeft met trauma, groot of klein, van jouzelf in dit leven of doorgegeven binnen de familie of zelfs vanuit het collectief. Alleen leren we vaak niet om met trauma of pijn om te gaan. Vervolgens groeien we op in voorwaardelijke liefde. We leren wanneer we goed zijn en ertoe doen en wanneer niet. We leren ons aanpassen en overleven. Soms tot het punt dat we het contact met onszelf en onze binnenwereld verliezen. Wanneer er geen ruimte is voor pijn en dit onderdrukt of niet geuit wordt, gaat het een eigen leven leiden en vindt het een weg naar buiten via “ongezond of ongewenst” gedrag. Maar juist in het aankijken en doorleven van het trauma zit de weg naar heling. Door te kijken en leren zijn met pijn, verdriet of boosheid ontstaat er ruimte.

Daarom is het dus van wezenlijk belang weer te (leren) voelen en uiting geven aan wat er leeft van binnen en jezelf te omarmen met alles wat er is - in pure liefde! 

 

The healing is in the feeling