Image

In therapie maak je weer contact met jezelf, met jouw ziel – jouw eigen kern. We gaan naar de onbewuste aansturing (een patroon, een overlevingsmechanisme, een beperkende gedachte) die je in de weg staat om vanuit jouzelf te leven. Vanuit verschillende werkvormen laten we jouw onbewuste spreken en leer je in het moment aanwezig zijn met wat er is. Leer je voelen en uiting geven aan wat er leeft. Jouw grenzen kennen en aangeven. Aangeven wat je nodig hebt en je leven op jouw manier inrichten. Je gaat jezelf (weer) zien, waarderen en liefhebben.

Therapie is effectief bij tal van stoornissen of labels:

·         ADHD / ADD en aandachtstoornissen

·         angst

·         burn-out

·         depressieve gevoelens

·         eetstoornissen

·         verslaving

·         levensmoe zijn

·         hoog gevoeligheid

Veel ziektes en stoornissen ontstaan vanuit een vervreemd raken van het zelf of de ziel. Door daar opnieuw contact mee te maken en je leven te leven vanuit en voor jezelf is er heling mogelijk op vele niveaus. Dat wat op zielsniveau hersteld wordt, werkt door op alle andere lagen van zijn, lichamelijk, mentaal en emotioneel.

 

Ontstaan van stoornissen en labels

Veel van deze stoornissen ontstaan vanuit een vervreemd of afgesloten raken van jezelf. Vaak doordat het voelen uitgeschakeld wordt door gebeurtenissen in je leven, soms al op hele jonge leeftijd. Of omdat voelen nooit geleerd is. Er ontstaat een verstoord zelfbeeld. Of een zelf dat überhaupt niet meer ervaren wordt. Je trekt je terug en gaat jezelf verdoven met dingen doen, hard werken, drinken, drugs gebruiken of eten. Of het slaat juist de andere kant op en je gaat leven om gezien te worden en je bestaansrecht via de ander en een leven dat naar buiten gericht is te halen. In beide gevallen sta je niet meer (goed) in contact met jezelf waardoor je uiteindelijk het gevoel hebt dat je niet meer weet wie je bent en wat je belangrijk vindt of wat voor zin je leven überhaupt heeft.

(On) Voorwaardelijke liefde

We leven in een wereld waar heel veel gaande is, waar veel trauma is, binnen families, in de wereld zelf, en door allerlei verschillende redenen. Waar niet voor alles ruimte is en waar dingen dus onderdrukt of niet geuit worden. En daar waar dingen onderdrukt worden gaan ze een eigen leven leiden en vinden ze een weg via “ongezond of ongewenst” gedrag naar buiten.

We groeien op in voorwaardelijke liefde. We leren wanneer we goed zijn en ertoe doen en wanneer niet. We leren ons aanpassen en overleven. Soms tot het punt dat we het contact met onszelf en onze binnenwereld verliezen.

Daarom is het dus van wezenlijk belang weer te (leren) voelen en uiting geven aan wat er leeft van binnen en onvoorwaardelijk van jezelf te leren houden met alles wat er is.